2019 march Ruimte P60 Assen
2019 march Ruimte P60 Assen
2019 Galerie Zavodny Mikulov CZ (solo)
2019 Galerie Zavodny Mikulov CZ (solo)
2019 Galerie Zavodny Mikulov CZ (solo)
2019 Galerie Zavodny Mikulov CZ (solo)

2019 Galerie Zavodny Mikulov CZ (solo)
2019 Galerie Zavodny Mikulov CZ (solo)
2019 Galerie Zavodny Mikulov CZ (solo)
2019 Galerie Zavodny Mikulov CZ (solo)

2019 march Ruimte P60 Assen
2019 march Ruimte P60 Assen
2019 march Ruimte P60 Assen
2019 march Ruimte P60 Assen
2019 march Ruimte P60 Assen
2019 march Ruimte P60 Assen
2017 installation Ruimte P60 Assen
2017 installation Ruimte P60 Assen
2017 installation Ruimte P60 Assen
2017 installation Ruimte P60 Assen
2018 Art Gallery De Wael 15 Antwerp
2018 Art Gallery De Wael 15 Antwerp
2019 march Ruimte P60 Assen
2019 march Ruimte P60 Assen
2018 Art Gallery De Wael 15 Antwerp
2018 Art Gallery De Wael 15 Antwerp
2017 Museum Belvedere Oranjewoud NL
2017 Museum Belvedere Oranjewoud NL
2018 Art Gallery De Wael 15 Antwerp
2018 Art Gallery De Wael 15 Antwerp
2019 march Ruimte P60 Assen
2019 Galerie Zavodny Mikulov CZ (solo)
2019 Galerie Zavodny Mikulov CZ (solo)
2019 Galerie Zavodny Mikulov CZ (solo)
2019 Galerie Zavodny Mikulov CZ (solo)
2019 march Ruimte P60 Assen
2019 march Ruimte P60 Assen
2019 march Ruimte P60 Assen
2017 installation Ruimte P60 Assen
2017 installation Ruimte P60 Assen
2018 Art Gallery De Wael 15 Antwerp
2019 march Ruimte P60 Assen
2018 Art Gallery De Wael 15 Antwerp
2017 Museum Belvedere Oranjewoud NL
2018 Art Gallery De Wael 15 Antwerp
2019 march Ruimte P60 Assen
2019 Galerie Zavodny Mikulov CZ (solo)
2019 Galerie Zavodny Mikulov CZ (solo)

2019 Galerie Zavodny Mikulov CZ (solo)
2019 Galerie Zavodny Mikulov CZ (solo)

2019 march Ruimte P60 Assen
2019 march Ruimte P60 Assen
2019 march Ruimte P60 Assen
2017 installation Ruimte P60 Assen
2017 installation Ruimte P60 Assen
2018 Art Gallery De Wael 15 Antwerp
2019 march Ruimte P60 Assen
2018 Art Gallery De Wael 15 Antwerp
2017 Museum Belvedere Oranjewoud NL
2018 Art Gallery De Wael 15 Antwerp
show thumbnails